آزمون ,حرفه ,آزمون عملی ,مرحله پنجم ,هماهنگ سازمان ,آزمون هماهنگ ,آزمون هماهنگ سازمان

قابل توجه حرفه آموزان گرامی جهت آگهی از نتایج  کتبی آزمون هماهنگ سازمان فنی و حرفه ای مرحله پنجم سال 1394که در مورخ 1394/07/24 برگزار شد  می توانند  از تاریخ 1394/08/08به سایت http://azmoon.portaltvto.com یا به دفتر آموزشگاه پنج پر مراجعه فرمایند . همچنین جهت آگهی از زمان برگزاری آزمون عملی به مدیر آموزشگاه مراجعه نمایند .منبع اصلی مطلب : آموزشگاه فنی و حرفه ای پنج پر
برچسب ها : آزمون ,حرفه ,آزمون عملی ,مرحله پنجم ,هماهنگ سازمان ,آزمون هماهنگ ,آزمون هماهنگ سازمان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : اعلام نتایج آزمون هماهنگ سازمان فنی و حرفه ای مرحله پنجم سال 1394و زمان آزمون عملی